=

Liên hệ

Liên hệ

Địa chỉ trụ sở chính

Số 1688, Đường Gaoke East, Quận mới Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc.

Zip: 201201

Chi tiết liên hệ

địa chỉ công ty

Số 1688, Đường Gaoke East, Quận mới Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc.

Gọi cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

[email protected]