=

kho lưu trữ câu hỏi trắc nghiệm scholarexpress

Thông tin tài liệu. Ngày đăng: 14/10/2021, 21:04. Đây là kiến thức tổng hợp từ các bài giảng môn học dữ liệu lớn của các trường đại học Đảm bảo đầy đủ kiến thức, chính xác, uy tín cho các bạn họ môn big data được dê đàng hơn TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong NameNode ...

Tìm hiểu thêm

Students shared 88 documents in this course. More info. Các doanh nghiệp khai thác than, gỗ, quặng sắt trong quÁn trị kho bãi th°ờng °u tiên sử. dụng hình thāc l°u kho nào: LIFO- Last in first out vì dễ lấy hàng hóa, dễ lưu …

Tìm hiểu thêm

Bộ đề thi viết và trắc nghiệm (Có đáp án) chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ bao gồm: – 20 đề thi viết, mỗi đề thi có 3 câu hỏi. – 200 câu hỏi trắc nghiệm. Tài liệu gồm các văn bản: – Luật Lưu trữ – Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư – […]

Tìm hiểu thêm

Câu hỏi ôn tập - cdDDDD; Related documents. BTTuan(6) Thutucsothamvuandansu Nhom0X Lop QTL 44A1 070422 ... TRẮC NGHIỆM – HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ... C. Xuất dữ liệu D. Lưu trữ thông tin Quá trình chuyển đổi từ những dữ liệu hỗn hợp bên ngoài thành dạng có ý nghĩa đối với người ...

Tìm hiểu thêm

200 CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN: MARKETING CĂN BẢN. Marketing ra đời: a. Trong nền sản xuất hàng hóa b. Nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa cung và cầu c. Ở tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất, từ khi nghiên cứu thị trường để nắm bắt nhu cầu cho đến cả sau khi bán hàng d.

Tìm hiểu thêm

C. Lưu trữ dữ liệu D. Ba câu trên đều đúng Câu 4: Access có những khả năng nào? A. Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ dữ liệu B. Cung cấp công cụ tạo lập, cập nhật và khai thác dữ liệu C. Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ và khai thác dữ liệu

Tìm hiểu thêm

Đề cương thông tin đến các bạn các câu hỏi ôn tập, củng cố kiến thức về quản trị kho hàng như: chức năng của kho hàng, so sánh chi phí khi sử dụng kho công …

Tìm hiểu thêm

Trong mô hình mạng kiểu bus, nếu một máy tính bị hỏng thì: Cả mạng ngừng làm việc. B. Mạng vẫn có thể làm việc được, tuy nhiên các truy cập đến máy bị hỏng là không thể. C. Làm đường bus bị hỏng. …

Tìm hiểu thêm

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học căn bản. các câu hỏi trắc nghiệm tin học căn bản. Bộ đề có thể giúp bạn tốt hơn cho quá trình thi cử lấy bằng tin học căn bản có đầy đủ từ cơ bản đến nâng cáo yên tâm vì …

Tìm hiểu thêm

Bài trắc nghiệm có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Tin học 11 Tin học ứng dụng Bài 1 Bên trong máy tính - sách Cánh Diều. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt ...

Tìm hiểu thêm

Sau đó biên dịch thành các tập tin lưu trữ thành trong đĩa. Các tập tin đó được gọi là gì? A. Chương trình (program) B. Tiến trình (process) C. Tiểu trình (sub ... Toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG; KIỂM TRA tuần 1 - Toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi PHÁP ...

Tìm hiểu thêm

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 theo định hướng Tin học ứng dụng cánh diều. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Chủ đề C Bài 1: Lưu trữ trực tuyến. Bộ trắc nghiệm có 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Hi vọng, tài liệu này sẽ giúp thầy cô nhẹ nhàng hơn trong việc ôn tập. Theo ...

Tìm hiểu thêm

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ là tài liệu ôn thi công chức hành chính dành cho các bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển công …

Tìm hiểu thêm

A Cấu trúc lưu trữ thực liệu nhớ B Một dạng trung gian trước đến lược đồ vật lý (*) ... kho liệu, luồng liệu tác nhân B.Chức năng, mối kết hợp (Relationship), thực thể C.Chức năng, thành phần cấu thành h ... Câu hỏi trắc nghiệm UML 2.0 Câu hỏi trắc nghiệm UML 2.0

Tìm hiểu thêm

MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ – LƯU TRỮ. Câu 1: Anh (Chị) chọn phương án đúng: Luật Lưu trữ được Quốc Hội thông qua ngày, tháng, năm nào? A. ngày 10 tháng 11 năm 2001. B. ngày 11 tháng 10 …

Tìm hiểu thêm

Câu 5: Kho bảo thuế có chức năng: A. Chứa hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan nhưng chưa nộp thuế B. Lưu trữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ …

Tìm hiểu thêm

Câu 12: Nguyên tắc, thủ t⌀c, các bước thực hiện, kiểm tra hàng hóa nhập kho Nguyên tắc-Ktra về mặt số lượng -Ktra về chất lượng: Cảm quan, hỏi ý kiến chuyên gia, làm thí nghiệm.

Tìm hiểu thêm

Đây là những câu hỏi khá sát với chương trình học. Nội dung của bài trắc nghiệm là toàn bộ các kiến thức tổng quan và cơ bản nhất về một lĩnh vực đã và ngày càng trở nên phổ biến trên toàn cầu hiện nay, đó là Internet. 1 Đặc trưng mạng LAN là: Chọn câu trả lời ...

Tìm hiểu thêm

PHẦN 1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM A: Chọn phương án trả lời chính xác nhất 1.Chu trình bán hàng và thu tiền của một công ty thường sử dụng các TK sau: a. Hàng tồn kho, khoản phải trả nhà cung cấp, và chi phí chung. b. Hàng tồn kho, chi phí chung và …

Tìm hiểu thêm

Câu 22 C Câu 45 C. Câu 23 B Câu 46 A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL - PHẦN 4. Câu 1. Hãy chọn phương án ứng với cú pháp câu lệnh xoá dữ liệu trong các phương án dưới đây: A. DROP B. DELETE WHERE <điều kiện> C. DROP WHERE <điều kiện> D. DELETE. Câu 2.

Tìm hiểu thêm

200 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị sản xuất có lời giải ( UNETI ) ... hàng C Tính toán lượng dự trữ an toàn tối ưu D Tối thiểu hóa tổng chi phí đặt hàng chi phí lưu kho Câu 48: Trong mô hình EOQ, D=6000 đơn vị/năm, S=$100/đơn hàng, H=$5/đơn vị/tháng, lượng đặt hàng kinh tế ...

Tìm hiểu thêm

20 Trắc nghiệm. 5 BT SGK 198 FAQ. Bài tập trắc nghiệm Tin học 12 Bài 3 về Giới thiệu Microsoft Access - Tin học 12 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Tìm hiểu thêm

32. Các khoản thuế và bảo hiểm liên quan đến hàng tồn kho không nằm trong chi phí lưu trữ tồn kho mà nằm trong chi phí đặt hàng. PHẦN 3: TRẮC NGHIỆM Lựa chọn phương án đúng nhất 1. Thành phần nào không nằm trong chuỗi cung ứng: a. Nhà sản xuất b. Ngân hàng c. Nhà bán lẻ d.

Tìm hiểu thêm

Để tránh thiếu hụt hàng, các nhà sản xuất thường lưu kho nhiều nguyên vật liệu. Tình trạng này được gọi là: A. Mức độ tối thiểu về dự trữ hàng (minimum stock). B. Mức độ linh hoạt về dự trữ hàng (flexible stock). C. Mức độ an toàn về dự trữ hàng (safety stock). D.

Tìm hiểu thêm

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 6 Bài 5: Internet có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin học 6. Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Internet chỉ là mạng kết nối các trang thông tin ...

Tìm hiểu thêm

Tồn kho chu kỳ là lượng hàng tồn kho được lưu trữ nhằm chống lại sự bất trắc? Sai: Tồn kho an toàn. Có 3 biến chính để dự báo nhu cầu: Nhu …

Tìm hiểu thêm

Chương V TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP Câu 1: Dữ liệu kiểu tệp A. được lưu trữ trên ROM. B. được lưu trữ trên RAM. C. chỉ được lưu trữ trên đĩa cứng. D. được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài. (*) Câu 2: Dữ liệu kiểu tệp A. sẽ bị mất hết khi tắt máy. B. sẽ bị mất hết ...

Tìm hiểu thêm

99 - Mục tiêu của cơ sở dữ liệu là : [a]--Không làm thay đổi chiến lược truy nhập cơ sở dữ liệu. [b]--Không làm thay đổi cấu trúc lưu trữ dữ liệu. [c]--Dữ liệu chỉ được biểu diễn, mô tả một cách duy nhất. [d]--Bảo đảm tính độc lập dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1. Bộ nhớ RAM được viết tắt cho cụm từ *A. Random Access Memory B. Read Access Memory C. Rewrite Access Memory D Access Memory Câu 2. Thiết bị nào lưu trữ dữ liệu được nạp vào bởi nhà sản xuất A. RAM *B. ROM C. CPU D. Cả 3 câu trên đều đúng Câu 3. Chức năng ...

Tìm hiểu thêm

TOP 40 câu Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 5 (có đáp án 2023): Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa - 500 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm GDCD 11 đạt kết quả cao.

Tìm hiểu thêm

Câu 20: Tệp lưu trữ được tạo trong Hadoop luôn có phần mở rộng là A. hrc B. Har C. Hrh D. Hrar Câu 21: Để hủy lưu trữ một tệp đã được lưu trữ trong haddop, hãy sử dụng lệnh A. Unrar B. Unhar C. Cp D. Cphar Câu 22: Dữ liệu từ một cụm hadoop từ xa có thể

Tìm hiểu thêm

Download tài liệu document 356 câu trắc nghiệm cơ sở dữ liệu miễn phí tại Xemtailieu. Menu . Luận văn - Báo cáo . ... --Hệ CSDL cá nhân được lưu trữ trên 1 máy [d]--Hệ CSDL chỉ cho phép 1 người dùng tại một thời điểm 5 - Tiêu chí …

Tìm hiểu thêm

Xin chao thuvienhoclieu hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận khtn sách chân trời sáng tạo bài giới thiệu về khoa học tự nhiên câu khoa học tự nhiên. ... nóng chảy dưới 100 *C còn lưu huỳnh trên 100 *C. => parafn có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn lưu hùynh. Câu 8.

Tìm hiểu thêm

QUAN TRI Chuoi CUNG UNG. PHÂN TÍCH BAO BÌ TH TRUE MILK. Khái niệm và bản chất tiền tệ. LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG. Câu 1: Câu hỏi trắc nghiệm …

Tìm hiểu thêm

Câu 1. Khái niệm phân bón hữu cơ: A. Là loại phân bón được sản xuất theo quy trình công nghiệp. B. Là các chất hữu cơ được vùi vào đất, dùng trong nông nghiệp nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng và cải tạo đất. C. Là loại phân bón có chứa một hoặc nhiều ...

Tìm hiểu thêm